Wizyt:
Dzisiaj: 0
Wszystkich: 268423

PROJEKTY OGÓNOPOLSKIE I EUROPEJSKIE

NASZA OFERTA » ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

 • Ekoludek- projekt mający na celu przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek; zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami i zadaniami ochrony roślin i zwierząt; przyzwyczajanie do oszczędzania bogactw ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać, zbierać surowce wtórne; przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w swoim najbliższym środowisku; kształtowanie wrażliwości estetycznej; stworzenie sytuacji
  do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku; kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą; rozwijanie u dzieci wrażliwości na piękno przyrody.
  W ramach projektu zrealizujemy eko-zadania wyznaczone przez organizatorów oraz zorganizujemy wiele ciekawych eko-konkursów.
 • Magiczna moc bajek- projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022.
  Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako
  sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego
  człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
  W ramach projektu, co miesiąc zrealizujemy specjalne zadanie, wyznaczone przez organizatorów .
 • Razem na Święta- akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki mająca na celu zarówno zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
  W ramach projektu upieczemy i udekorujemy 300 pierniczków dla podopiecznych DPS we Wrocławiu oraz przygotujemy kartki z życzeniami, które wyślemy do kombatantów i Rodaków przebywających na Kresach.