Wizyt:
Dzisiaj: 4
Wszystkich: 254298

ROCZNE PRZYGOTOWANIE SZKOLNE

NASZA OFERTA I WARSZTATY

W nowym roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z nowelizacją ustawy o Oświacie dzieci z rocznika 2010 mogą iść już do pierwszej klasy lub pozostać w przedszkolu w tzw. zerówce. Dzieciaki, które zostają u nas będą realizowały ponownie roczne przygotowanie szkolne według naszego autorskiego programu ( aby nie powtarzać tych samych treści z tego roku i poszerzając zakres materiału dać dzieciom możliwość dalszego rozwoju )

Zgodnie z art. 14.3 Rozdział 2 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 nr 256 poz. 2572) dzieci z rocznika 2010 mogą realizować zerówkę w naszej placówce, która jest wpisana do rejestru placówek oświatowych Gminy Żórawina jako przedszkole niepubliczne.

Nie tylko realizujemy podstawę programową korzystając z kart pracy wydawnictw oraz własnego, bogatego doświadczenia ale również wszechstronnie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, naukę autoprezentacji oraz wspomaganie inteligencji wielorakich tak ważnych na początku edukacji wczesnoszkolnej.
W naszej grupie zerówkowej, za zgodą rodziców, przygotowujemy również dzieci do nauki czytania i pisania.