Wizyt:
Dzisiaj: 5
Wszystkich: 275984

ZAJĘCIA W ŻŁOBKU

NASZA OFERTA

W oparciu o naszą koncepcję pracy, wprowadzamy zabawy z dziedziny nowoczesnej edukacji wywodzące się z teorii Howarda Gardnera, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą.
Dlatego u nas dzieci nie tylko wyśmienicie się bawią, ale poprzez zapewnienie stymulującego środowiska oraz bodźców pobudzających wyobraźnię, tworzymy nową jakość zabaw, które wspomagają określony rodzaj inteligencji dziecka.
W ramach tygodni tematycznych, gdzie każdy tydzień związany jest z innym tematem, organizujemy dzieciom przestrzeń edukacyjną i wspieramy w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, ale również inspirujemy do wykorzystywania tej dotychczasowej.

Naszym celem jest wsparcie całościowego rozwoju dzieci. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dzieciom odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

Z naszym wsparciem dzieci każdego dnia mają okazję do wielokierunkowej aktywności opartej na programie „Kocham przedszkole” wydawnictwa WSiP oraz naszych autorskich projektach.

Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry, podążając za dziećmi- ich potrzebami i możliwościami, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju.

W ciągu całego roku szkolnego na dzieci czekają aktywności obejmujące poszczególne obszary rozwoju:

 • Ja w grupie
  Od pierwszych dni w grupie, dla maluszków najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i bezwzględnej akceptacji. Szacunek dla emocji swoich i innych to pierwsza wartość jaką poznają dzieci przekraczając próg Tęczowego Zakątka.
  Razem z nami maluszki nauczą się rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje oraz podejmą pierwsze próby radzenia sobie z ich przeżywaniem. Rozstanie się z rodzicami i nabranie świadomości, że pewne emocje mogą być nieprzyjemne to trudny proces, dlatego pomagamy dzieciom zrozumieć, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie i że w sytuacjach trudnych warto szukać wsparcia.
  Kiedy dziecko rozumie swoje emocje, łatwiej jest mu wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia. A wyrażanie szacunku wobec innych niepodważalnie pomaga w nawiązywaniu pierwszych relacji rówieśniczych, a co za tym idzie, odczuciu przynależności do grupy.
  Poza podstawowymi umiejętnościami prowadzącymi do bycia członkiem przedszkolnej społeczności, każdego dnia pracujemy również nad:
  - umiejętnością posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
  - używaniem zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania
  -umiejętnością oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
  - respektowaniem i tworzeniem zasad zabawy w grupie
 • Jestem zdrowy i bezpieczny
  Kształtowanie u dzieci pozytywnych postaw prozdrowotnych od najmłodszych lat owocuje w dorosłym życiu. Dlatego każdego dnia stawiamy na aktywność fizyczną, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, prowadzących do samodzielności, kształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz naukę zasad bezpieczeństwa.
  Codziennie staramy się stwarzać dzieciom okazję do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych (ubieranie/rozbieranie, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych), spożywania zdrowych posiłków z użyciem sztućców, ćwiczenia sprawności ciała, prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej.
 • Poznaję świat roślin i zwierząt
  Poprzez obserwacje, doświadczenia i rzeczywisty kontakt z naturą pozwalamy dzieciom na samodzielną eksplorację otaczającej nas przyrody. Zabawy w ogrodzie, zakładanie grupowych ogródków warzywnych, spotkania ze zwierzętami oddziałują bezpośrednio na słuch, wzrok, węch oraz dotyk, budując wrażliwość dzieci na świat zwierząt i roślin. Dzieci uczą się posługiwania pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych (np. tęcza, deszcz, opadanie liści z drzew) oraz dotyczącymi życia zwierząt, roślin i ludzi w środowisku przyrodniczym.
 • Myślę i działam matematycznie
  Zabawy i gry, które kształtują umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów, pokazujące, jak matematyczne doświadczenia wykorzystywać w życiu codziennym, uczące samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań? Czemu nie?!
  Od najmłodszych lat spieramy dzieci w wyrażaniu ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy; pokazujemy jak zagospodarować przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom; oswajamy z określaniem ich położenia, liczby, kształtu, wielkości. Poprzez inspirowanie do eksperymentowania i samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, podnosimy u dzieci poziom integracji sensorycznej i zapewniamy harmonijny rozwój.
 • Porozumiewam się z innymi
  Choć z naszymi maluszkami często rozumiemy się bez słów, zabawy związane z różnicowaniem i realizacją dźwięków awerbalnych i werbalnych są kluczem do prawidłowego kształtowania wrażliwości słuchowej. Słuchanie tekstów czytanych, akompaniamentów muzycznych, piosenek, odgłosów przyrody i otoczenia, udział w teatrzykach to nic innego, jak rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na różnych rodzajach dźwięków.
  Dodatkowo dla usprawnienia narządu mowy dziecka, proponujemy dzieciom ćwiczenia prawidłowej artykulacji dzięki bajkom logopedycznym, które również wspaniale uwrażliwiają na różnorodność świata dźwięków, a także mobilizują do myślenia i poprawnej werbalizacji.
 • Będę czytać i pisać
  Sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz to nic innego jak przygotowanie do pisania. Pierwsze rysunki, próby używania chwytu pisarskiego, twórcza aktywność to najlepsze warunki do rozwoju umiejętności pisania.
  Oglądanie obrazków, układanie puzzli/ klocków, poszukiwanie brakujących elementów, słuchanie czytanego tekstu- z pozoru najzwyklejsze codzienne czynności okazują się być najlepszą drogą, do sprawnego czytania w przyszłości.
 • Działam plastycznie, śpiewam i tańczę
  Inspirowanie dzieci do wyzwalania własnej aktywności twórczej wyrażanej na różne sposoby, to nasz cel każdego dnia. Poprzez zróżnicowane techniki plastyczne- od rysowania zwykłą kredką po malowanie obrazów masą z mąki; udział w zabawach rytmiczno- muzycznych i naśladowczych, bieganie i skakanie, koncertowanie na instrumentach- prowadzimy do rozwoju poznawczego, społeczno-emocjonalnego oraz motoryki dużej i małej ale przede wszystkim dajemy dzieciom radość z tworzenia i poczucie sprawstwa, które potrafi wspaniale budować poczucie własnej wartości i być motywacją do działania.
 • Poznaję język obcy
  Na tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, nigdy nie jest za wcześnie. Zabawy z użyciem języka angielskiego, wierszyki i piosenki w obcym języku, pozwalają nam każdego dnia stwarzać dzieciom warunki do poznawania różnorodności językowej, osłuchania się z anglojęzycznymi zwrotami i przygotować do sprawnej nauki języka w późniejszych latach.

 

DNI WYJĄTKOWE

Poza wspaniałymi zajęciami tematycznymi na dzieci w każdym miesiącu czekają ciekawe obchody świąt oraz dni nietypowych.

Każdy taki dzień, jest dniem wyjątkowym w którym przenosimy się do magicznych krain, spotykają nas niespotykane przygody i atrakcje. Lot rakietą w dzień kosmosu, spotkanie z Tyranozaurem w dzień dinozaura czy też wizyta w krainie lodu na powitanie zimy, to tylko przedsmak tego, co może jeszcze spotkać dzieci w takim wyjątkowym dniu.